Projekty


Rok szkolny 2020/2021

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. W ramach projektu wszyscy zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęcia z informatyki i robotyki , podczas których będą uczyć się myślenia algorytmicznego oraz programowania.

ZIELONE PIONKI - Aktywiści miejscy

Pod patronatem FUNDACJI GAP POLSKA. Projekt mający charakter audytu firm komunalnych badający w jakim stopniu wspierają one mieszkańców w prowadzeniu zrównoważonego trybu życia oraz w efektywnym korzystaniu z zasobów środowiska. W ramach projektu uczniowie organizują kampanie edukacyjne dla mieszkańców Pionek, uczestniczą w warsztatach przedsiębiorczości , dziennikarstwa oraz mediacji. W projekcie przewiduje się wyjazd młodzieży na warsztaty do Norwegii.

Rok szkolny 2019/2020

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. W ramach projektu wszyscy zainteresowani uczniowie uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach z informatyki i robotyki.

Rok szkolny 2017/2018

„Informatyka Specjalnością Młodych Polaków”

Ogólnopolski projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Informatyki, Olimpiadę Informatyczną, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. W ramach projektu odbywały się zajęcia z programowania. Uczniowie uczestniczyli w obozie informatycznym na Uniwersytecie Warszawskim.

Rok szkolny 2016/2017

“Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju”

Ogólnopolski projekt realizowany przez Stowarzyszenie Talent i Olimpiadę Informatyczną. W ramach projektu, odbywały się zajęcia z informatyki i programowania prowadzone przez uczniów - wolontariuszy. Uczniowie uczestniczyli w obozie informatycznym w Łebie.

Zespół Szkół

Aleje Lipowe 23, 26-670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@zspionki.pl

www.zspionki.pl