Symbole szkoły


Głównym zadaniem Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi w duchu patriotyzmu, tolerancji i poszanowania godności ludzkiej. Umiejętność właściwego zachowania i kultura języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie. Obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, szkoła uczy młodzież zasad postępowania
w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i uroczystości szkolnych. Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w liceum norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał szkolny, który stanowi integralną część tradycji i harmonogramu pracy szkoły. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań i akademii.
W szkole eksponowane są symbole państwowe: flaga, godło i hymn państwowy .
Flagę państwowa eksponuje się na zewnątrz budynku z okazji świąt państwowych i ważnych wydarzeń o charakterze społecznym oraz podczas uroczystości szkolnych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi z okazji następujących świąt i uroczystości:
- Dzień Edukacji Narodowej;
- Święto Patronki Szkoły;
- święta państwowe.
W dniach żałoby flagę, przewiązaną kirem opuszcza się do połowy masztu.
Godło państwa jest eksponowane w każdym pomieszczeniu dydaktycznym i administracyjnym w widocznym miejscu oraz podczas uroczystości szkolnych , jeśli zachodzi taka potrzeba.
Hymn państwowy jest stosowany podczas najważniejszych uroczystości szkolnych.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach posiada sztandar szkoły. Jest on symbolem naszej małej Ojczyzny jaką jest nasza szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw oraz jego poszanowania. Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie w gmachu Liceum Ogólnokształcącego. W tym samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu Przymocowany jest on do drzewca wykonanego z jasnego drewna toczonego, zakończonego głowicą w formie srebrnego orła w złotej koronie. Sztandar obszyto złotą taśmą i wykończono złotymi frędzlami.
Główna strona sztandaru (awers) posiada czerwone tło . Centralne miejsce zajmuje wyszywany na złoto napis: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.MARII DĄBROWSKIEJ W PIONKACH. W środku napisu umieszczono wizerunek orła ze złotą koroną.
Rewers sztandaru jest kremowy. Na tym tle w centrum umieszczono wizerunek sowy siedzącej na gałęzi patrzącej prosto. Po prawej stronie sowy widnieje napis: NAUKĄ I PRACĄ SŁUŻYMY OJCZYŻNIE.

Pod napisem znajduje się symbol otwartej księgi. Sowa została wyhaftowana nicią złotą, zaś oczy i obwoluta książki nicią czerwoną.

Insygnia pocztu sztandarowego to:
a. biało - czerwone szarfy założone przez prawe ramię,
b. białe rękawiczki.
Poczet sztandarowy uczestniczy w następujących uroczystościach na stałe wpisanych w harmonogram pracy szkoły:
a. rozpoczęcie roku szkolnego,
b. ślubowanie uczniów klas pierwszych,
c. Święto Patrona Szkoły;
d. Święto Edukacji Narodowej,
e. Święto Odzyskania Niepodległości,
f. zakończenie roku szkolnego.
Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. W związku z tym wraz z dyrektorem szkoły i opiekunem bierze udział w następujących uroczystościach poza szkołą:
a. Święto Odzyskania Niepodległości,
b. Święto Patrona Miasta
c. msze św. z okazji uroczystości rocznicowych,
d. msze i uroczystości pogrzebowe pracowników i uczniów szkoły,
e. na zaproszenie innych szkół i instytucji.

Skład pocztu sztandarowego w r.sz . 2020/21
Chorążowie:

Jakub Klemm
Mikołaj Misiek

Przyboczne:
Julia Kamionka
Adrianna Maciąg
Julia Tyburczy
Eliza Wosztyl

Opiekunowie pocztu sztandarowego w r.sz. 2020/2021
Marzena Bańkowska
Paweł Białkowski
Dariusz Paprocki

Zespół Szkół

Aleje Lipowe 23, 26-670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@zspionki.pl

www.zspionki.pl