Promocja


W skład Zespołu Szkół w Pionkach wchodzą dwie placówki: Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach oraz II Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach. Budynek szkoły znajduje się w Pionkach przy ulicy Aleje Lipowe 23. Obecnie w szkole uczy się 382 uczniów w 17 klasach.

Zespół Szkół oferuje kandydatom wysoki poziom nauczania, zajęcia dodatkowe w formie warsztatów tematycznych, wycieczek programowych i integracyjnych, projektów informatycznych oraz praktyki zagraniczne w Hiszpani. Wyróżnia nas bogata oferta edukacyjna - 3 języki obce: j. angielski oraz j.francuski, j.niemiecki, j.włoski do wyboru jako drugi język.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wielu konkursach i olimpiadach, aktywnie działają w Szkolnym Kole Wolontariatu oraz mają możliwość wdrażania swoich pomysłów w działalność szkoły. Dzięki wysokim wynikom w nauce nasi uczniowie otrzymują stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Starosty Radomskiego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Rozwijamy nie tylko umysł, ale i ciało - uczniowie Zespołu Szkół biorą udział w zawodach sportowych, do których przygotowują się w nowoczesnej hali sportowej oraz wirtualnej strzelnicy. Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe są organizowane w odpowiedzi na oczekiwania i zainteresowania naszych uczniów.

Panuje u nas przyjazna atmosfera pomagająca przezwyciężyć niepowodzenia szkolne. Wspieramy młodzież w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Nasza szkoła jest bezpieczna, przytulna i stale modernizowana. Uczeń traktowany jest podmiotowo, indywidualnie.
W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, którego działania rozwijają kreatywność i przedsiębiorczość młodych ludzi.

Absolwenci naszej szkoły zdają maturę z bardzo dobrymi wynikami i z powodzeniem kontynuują naukę na prestiżowych uczelniach wyższych. Przygotowujemy uczniów do wejścia na rynek pracy. Po maturze mogą podjąć studia na różnych kierunkach renomowanych uczelni, które umożliwią pracę w dobrze płatnych zawodach np. prawnik, lekarz, dziennikarz, dyplomata, pracownik naukowy, pracownik służb mundurowych, tłumacz. Podczas praktyk zawodowych uczniowie rozwijają swoje umiejętności w dobrze prosperujących znanych firmach.

Zespół Szkół

Aleje Lipowe 23, 26-670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@zspionki.pl

www.zspionki.pl