Józef Piłsudski


Kalendarium życia Marszałka Józefa Piłsudskiego


5 grudnia 1867 r.

w Zułowie na Wileńszczyźnie przychodzi na świat Józef Klemens Piłsudski, syn byłego komisarza Rządu Narodowego w 1863r. Józefa i Marii z Bilewiczów

1877 r.

dziesięcioletni Ziuk zaczyna naukę w gimnazjum

1884 r.

umiera matka Józefa Piłsudskiego

1885 r.

kończy naukę w gimnazjum

1887 r.

zesłany na Sybir za udział w spisku mającym na celu zamach na cara

grudzień 1887 r.

dociera do Kireńska

Latem 1890 r.

zostaje zesłany do wsi Tunka

Lipiec 1892 r.

wraca z zesłania do Wilna

1894 r.

zostaje jednym z przywódców PPS, zajmuje się drukiem pisma „ROBOTNIK”

1895 r.

zostaje członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego

1899 r.

bierze ślub z Marią Juszkiewiczową

Luty 1900 r.

zostaje aresztowany przez władze carskie i osadzony w słynnym X Pawilonie warszawskiej Cytadeli

Lato 1901 r.

razem z żoną wyjeżdża do Galicji

Lato 1904 r.

tajny wyjazd do Japonii

1904-1905 r.

przebywa w Japonii

1906 r.

powołuje PPS-Frakcję Rewolucyjną

Czerwiec 1908 r.

razem z K. Sosnkowskim zakłada we Lwowie tajny Związek Walki Czynnej

26 września 1908 r.

organizuje atak na pociąg pod Bezdanami

Sierpień 1912 r.

bierze udział w zjeździe polskich działaczy niepodległościowych w Zakopanem: tworzy Polski Skarb Narodowy

Grudzień 1912 r.

zostaje Komendantem Głównym wszystkich polskich sił wojskowych

3 sierpnia 1914 r.

w Krakowie powołuje 1.Kompanie Kadrową

Sierpień 1914 r.

z formacji strzeleckich tworzy 1. Pułk Legionów

19 grudnia 1914 r.

formalnie powołanie 1. Brygady Legionów

4 lipca 1916 r.

początek bitwy pod Kostiuchnówką stoczonej przez 1. Brygadę Legionów

Lipiec 1916 r.

odchodzi z Legionów

1917 r.

zostaje osadzony w twierdzy Magdeburg

10 listopada 1918 r.

powrót do Warszawy z więzienia

11 listopada 1918 r.

Rada Regencyjna przekazuje mu zwierzchnictwo nad armią polska

Styczeń 1919 r.

doprowadza do utworzenia koalicyjnego rzędu Ignacego Paderewskiego

20 luty 1919 r.

zostaje Naczelnikiem Państwa

Sierpień 1920 r.

bitwa warszawska

1921 r.

ślub z Aleksandrą

1922 r.

składa urząd Naczelnika Państwa

30 maja 1923

składa rezygnację ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego

Maj 1926 r.

przewrót majowy

2 października 1926 r.

zostaje premierem odpowiedzialnym za sprawy wojskowe

25 sierpnia 1930 r.

staje na czele rządu obok pułkownika Józefa Becka

12 maj 1935 r.

umiera w Belwederze

18 maja 1935 r.

trumna z ciałem Marszałka zostaje przewieziona na Wawel

Czerwiec 1935 r.

złożenie serca Marszałka na wileńskim cmentarzu Na Rossie
Maria Dąbrowska patron szkoły

Zespół Szkół

Aleje Lipowe 23, 26-670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@zspionki.pl

www.zspionki.pl