Szkolna Rada Rodziców


Przewodnicząca: Edyta Mazurkiewicz-Kościuk
Zastępca Przewodniczącej: Monika Jemioł
Skarbnik: Adam Sekuła
Protokolant: Piotr Domagała

Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać przelewem międzybankowym na konto:
BS oddział Pionki 11 9141 0005 0000 1179 2000 0010

Zespół Szkół

Aleje Lipowe 23, 26-670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@zspionki.pl

www.zspionki.pl