Szkolna Rada Rodziców


Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach

Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców: Mazurkiewicz-Kościuk Edyta
Zastępca Przewodniczącej Szkolnej Rady Rodziców: Borowska Dorota
Sekretarz Szkolnej Rady Rodziców: Samela-Grabiec Magdalena
Skarbnik Szkolnej Rady Rodziców: Karaś Daniel

Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać przelewem międzybankowym na konto:
BS oddział Pionki 11 9141 0005 0000 1179 2000 0010

Zespół Szkół

Aleje Lipowe 23, 26-670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@zspionki.pl

www.zspionki.pl