Wolontariat


"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

 

- Jan Paweł II

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Wolontariat rozwija również postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości,
pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Zapakowane prezenty
Laurka podziękowanie

Aktywność wolontarystyczna wpływa pozytywnie na rozwój osobowości uczniów, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno - wychowawczy.

Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania, kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na środowisko szkolne i pozaszkolne.

 

Szkolne Koło Wolontariatu liczy: 25 członków.

Opiekunowie: Paulina Lasota, Anna Wrześniak, Lidia Wierzbicka

 

Zespół Szkół

Aleje Lipowe 23, 26-670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@zspionki.pl

www.zspionki.pl