Rekrutacja 2024/2025


Zespół Szkół w Pionkach


W skład Zespołu Szkół w Pionkach wchodzą dwie placówki Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach oraz II Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach. Budynek szkoły znajduje się w Pionkach przy ulicy Aleje Lipowe 23. Obecnie w szkole uczy się 382 uczniów w 17 klasach.

Zespół Szkół oferuje kandydatom wysoki poziom nauczania, zajęcia dodatkowe w formie warsztatów tematycznych, wycieczek programowych, zagranicznych i integracyjnych, projektów informatycznych oraz praktyki zagraniczne. Wyróżnia nas bogata oferta edukacyjna – 3 języki obce: j. angielski, j. włoski, j. niemiecki.

Uczniowie odnoszą sukcesy w wielu konkursach i olimpiadach, aktywnie działają w  Szkolnym Kole Wolontariatu oraz mają możliwość wdrażania swoich pomysłów w działalność szkoły. Dzięki wysokim wynikom w nauce  uczniowie otrzymują stypendia. Prezesa Rady Ministrów, Starosty Radomskiego oraz  Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Rozwijamy nie tylko umysł, ale i ciało – uczniowie ZS biorą udział w zawodach sportowych, do których przygotowują się w nowoczesnej hali sportowej oraz wirtualnej strzelnicy. Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe są organizowane w odpowiedzi na oczekiwania, zainteresowania naszych uczniów.

W Zespole Szkól w Pionkach panuje u nas przyjazna atmosfera pomagająca przezwyciężyć niepowodzenia szkolne. Wspieramy młodzież w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Szkoła jest bezpieczna, przytulna i stale modernizowana. Uczeń traktowany jest podmiotowo, indywidualnie.

Absolwenci Zespołu Szkół w Pionkach zdają maturę z bardzo dobrymi wynikami i z powodzeniem kontynuują naukę na prestiżowych uczelniach wyższych. Uczniowie są przygotowywani do wejścia na rynek pracy. Po maturze mogą podjąć studia na różnych kierunkach renomowanych uczelni, które umożliwią pracę w dobrze płatnych zawodach np. prawnik, lekarz, dziennikarz, dyplomata, pracownik naukowy, pracownik służb mundurowych, tłumacz. Podczas praktyk zawodowych uczniowie rozwijają swoje umiejętności w dobrze prosperujących znanych firmach.

TERMINY REKRUTACYJNE 2024/2025

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Pionkach na rok szkolny 2024/25

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach:

  • klasa humanistyczna z rozszerzonym programem języka polskiego, historii oraz języka angielskiego
  • klasa medyczna z rozszerzonym programem chemii, biologii oraz języka angielskiego

II Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach:

  • technik informatyk / technik elektryk 
  • technik programista / technik fotografii i multimediów z innowacją pedagogiczną "Dziennikarstwo"
Image
Image

Harmonogram rekrutacji do Zespołu Szkół w Pionkach na rok szkolny 2024/2025

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

Zespół Szkół

Aleje Lipowe 23, 26-670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@zspionki.pl

www.zspionki.pl