Rekrutacja 2023/2024


Oferta kształcenia Zespołu Szkół w Pionkach na rok szkolny 2023/2024

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach:


Klasa humanistyczna

 • przedmioty kształcone w zakresie rozszerzonym: jęz. angielski, jęz. polski, historia
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: jęz. polski, jęz. angielski, matematyka, historia
 • liczba osób w danej klasie: 24
Klasa medyczna
 • przedmioty kształcone w zakresie rozszerzonym: jęz. angielski, biologia, chemia
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: jęz. polski, matematyka, biologia, chemia
 • liczba osób w danej klasie: 24

II Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach:


Technik Informatyk / Technik
 Elektryk z OPW*
 • przedmioty kształcone w zakresie rozszerzonym: jęz. angielski
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: jęz. polski, jęz. angielski, matematyka, informatyka
 • liczba osób w danej klasie: 24
Technik Programista / Technik Fotografii i Multimediów z innowacją pedagogiczną "Dziennikarstwo"
 • przedmioty kształcone w zakresie rozszerzonym:
 • Technik programista: jęz. angielski
 • Technik fotografii i multimediów z innowacją pedagogiczną "Dziennikarstwo": jęz. polski
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: jęz. polski, jęz. angielski, matematyka, informatyka
 • liczba osób w danej klasie: 24

* po otrzymaniu zezwolenia na utworzenie OPW

Harmonogram rekrutacji do Zespołu Szkół w Pionkach na rok szkolny 2023/2024

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

TECHNIKUM
z oddziałem Przygotowania Wojskowego

Rekrutacja do klas pierwszych w Zespole Szkół w Pionkach na rok szkolny 2023/24:


Informujemy, że w dniach od 15 do 29 maja 2023 r. można składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej II Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Oddziałem Przygotowania Wojskowego w zawodach Technik Elektryk i Technik Informatyk. Rekrutacja do pozostałych klas licealnych i technikalnych odbywa się w dniach od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.

Rekrutacja do klas pierwszych w Zespole Szkół w Pionkach prowadzona jest w oparciu o elektroniczny system naboru. Kandydat będący w ostatniej klasie szkoły podstawowej dokonuje rejestracji na stronie https://powiatradomski.e-nabor.pl

Bliższe Informacje na temat rekrutacji do w/w klasy znajdują się na stronach:
www.zspionki.pl, www.powiatradomski.e-nabor.pl lub w sekretariacie szkoły: ZS w Pionkach ul. AL. Lipowe 23, 26-670 Pionki, tel. 48-612-33-59.

Uwaga!


Test sprawności fizycznej dla kandydatów dla klasy pierwszej Oddziału Przygotowania Wojskowego odbędzie się w budynku Zespołu Szkół w Pionkach, ul. Al. Lipowe 23 w dniu 5 czerwca 2023r.

Kandydaci z Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi i sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach:

GODZ: 14:30

Kandydaci z pozostałych szkół podstawowych:

GODZ: 15:00

Zapraszamy!

UWAGA kandydaci!


Przypominamy, że od dnia 3 do 11 lipca 2023 r. należy uzupełnić złożony wniosek rekrutacyjny o wyniki egzaminu ósmoklasisty i oceny ze świadectwa punktowane w profilu danej klasy.

Drodzy Ósmoklasiści!


Rekrutacja do klas pierwszych w Zespole Szkół w Pionkach trwa do 19 czerwca 2023 roku do godziny 15:00. Przypominamy, że obowiązuje jeden wniosek rekrutacyjny do wszystkich szkół w powiecie radomskim.

Zespół Szkół

Aleje Lipowe 23, 26-670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@zspionki.pl

www.zspionki.pl