Biblioteka szkolna


"Książka i możność czytania - to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji."

 

 - Maria Dąbrowska

Na półkach naszej biblioteki znajdziecie ciekawy księgozbiór lektur, literatury popularnonaukowej, pomocy dydaktycznych i metodycznych. Nie brakuje codziennej prasy i miesięczników tematycznych. Staramy się, aby nasza biblioteka była nowoczesna. Na bieżąco wzbogacamy księgozbiór, rozmawiamy z uczniami o ich preferencjach czytelniczych, zachęcamy ich do systematycznego czytania. Biblioteka szkolna organizuje wiele imprez okolicznościowych takich jak Dzień Tolerancji, Dzień Życzliwości, akcja " Randka w ciemno z książką" , Dzień Bibliotek Szkolnych, kawiarenki tematyczne, kiermasze książek, kącik przeczytanej książki, konkursy czytelnicze.

 

Współpracujemy na bieżąco z nauczycielami j. polskiego, historii i Samorządem Uczniowskim oraz pedagogami szkolnymi. Uczestniczymy w akcjach organizowanych przez Bibliotekę Miejską i Bibliotekę Pedagogiczną.

Biblioteka otwarta jest w godzinach przystępnych dla uczniów. Staramy się tworzyć klimat ciepła i relaksu, uczniowie mogą napić się herbaty i kawy poczytać gazetę i porozmawiać. Udostępniamy również gry edukacyjne, które pobudzają procesy analityczne i intelektualne. Jesteśmy zawsze otwarci na potrzeby uczniów. Służymy radą i zapraszamy wszystkich do biblioteki szkolnej.

 

Książki na półce

Godziny otwarcia biblioteki i czytelni:

 

Poniedziałek

08:00 - 16:00

Wtorek

08:00 - 14:30

Środa

08:00 - 15:00

Czwartek

11:45 - 16:00

Piątek

08:00 - 13:00

Nauczyciele bibliotekarze:

Marzena Bańkowska

Paulina Lasota

 

Regulamin udostępniania zbiorów:

a) Każdy czytelnik wypożycza zbiory osobiście na swoje nazwisko.
b) Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki: lektury na okres 2 tygodni, pozostałe książki na okres 1 miesiąca.
c) W uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
d) Ostateczny termin zwrotu książek, podręczników i innych materiałów dydaktycznych wypożyczonych z biblioteki upływa: dla uczniów tydzień przed zakończeniem roku szkolnego, dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - z dniem rozwiązania umowy.
e) Nauczyciele i pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych lub urlopach dla poratowania zdrowia zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
f) Klasy, klasopracownie mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem opiekunów poszczególnych sal lekcyjnych. Opiekunowie (nauczyciele) ponoszą pełną odpowiedzialność za komplet wypożyczonych zbiorów.
g) Ze zbiorów audiowizualnych uczniowie mogą korzystać na lekcjach w obecności nauczyciela.
h) Wobec czytelników (uczniów) przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. Upomnienia mogą być przekazywane przez dziennik elektroniczny.
i) Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną zobowiązany jest odkupić taką samą książkę, lub w wyjątkowych wypadkach, gdy jest to pozycja nieosiągalna na rynku, odkupić inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
j) Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych przez siebie książek lub innych dokumentów bibliotecznych.
k) Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
l) Biblioteka, na końcu każdego roku szkolnego, rozlicza wszystkich użytkowników z wypożyczonych dokumentów na podstawie podpisanych przez nauczyciela- bibliotekarza obiegówek potwierdzających zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych

Zespół Szkół

Aleje Lipowe 23, 26-670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@zspionki.pl

www.zspionki.pl